Commissies

De Raad van Bestuur kan verschillende commissies oprichten die elk een afzonderlijke opdracht toebedeeld krijgen.

Deze commissie zijn:

  • agendacommissie
  • financiële commissie
  • bouwcommissie
  • beroepscommissie


Deze commissies worden telkens voorgezeten door een verantwoordelijke bestuurder en/of een gemandateerde derde.