Agendacommissie

Doel
De agendacommissie bereidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor.

Leden
De voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn lid van de agendacommissie.
Een vertegenwoordiger van het DPB, de coördinerend directeur en de administratief directeur kunnen deelnemen aan de vergadering zonder er evenwel lid van te zijn.
De agendacommissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

  • Dominiek Maes (voorzitter)
  • Rolandt Hemeryck (ondervoorzitter)
  • Marnix Muylle (penningmeester)
  • Els Thieren (secretaris)