Beroepscommissie

De Raad van Bestuur installeert een beroepscommissie, enerzijds voor het behandelen van een betwisting van een evaluatiebeslissing en anderzijds voor een betwisting bij een definitieve uitsluiting van een leerling. Voor de procedure verwijzen we naar het schoolreglement.