Bouwcommissie

Doel
De bouwcommissie adviseert de Raad van Bestuur bij het nemen van beslissingen, zowel op korte, middellange, als lange termijn betreffende grote onderhouds- en herstellingswerken (> 10 000 EUR per werk) en investeringsprojecten onroerend goed binnen de vzw Sint-Maartensscholen Ieper.

Leden
De leden worden aangeduid door de Raad van Bestuur voor een termijn van 5 jaar.
De commissie wordt voorgezeten door een lid van de Raad van Bestuur.
De coördinerend en de administratief directeur nemen deel aan de vergadering zonder evenwel lid ervan te zijn.

  • Johan Vrijghem
  • Hans Haems
  • Frank Decramer
  • Francis Winckelmans
  • Koen Berghman
  • Guido Soufflet
  • Dieter Montmorency
  • Kjell Patteeuw
  • Matthias Archie