Financiële commissie

Doel
De financiële commissie adviseert bij het nemen van beslissingen, zowel op korte, middellange als lange termijn i.v.m. het financiële beleid van de vzw Sint-Maartensscholen Ieper.

Leden
De leden worden aangeduid door de Raad van Bestuur voor een termijn van 5 jaar.
De commissie wordt voorgezeten door een lid van de Raad van Bestuur.
De coördinerend en de administratief directeur nemen deel aan de vergadering zonder evenwel lid ervan te zijn.

  • Jos Waerenburgh
  • Frans Lignel
  • Edwin Candry
  • Jan Verhamme
  • Kjell Patteeuw
  • Matthias Archie