Het bestuur

Het bestuur van de scholengemeenschap is de vereniging die het beleid van het onderwijs, de opvoeding en de vorming bepaalt in overeenstemming met de Opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

 

De vereniging volgt de uitvoering op en stelt er zich voor verantwoordelijk.


Het bestuur is een vereniging, een team van mensen die nauw samenwerken. De vereniging heeft de juridische vorm aangenomen van een vzw en dit brengt een aantal verplichtingen met zich mee.

 

Het bestuur werkt nauw samen met de directie. De vertrouwensrelatie tussen bestuur en directie is essentieel.

 

Het bestuur draagt juridisch de eindverantwoordelijkheid voor de instelling en legt verantwoording af aan de algemene vergadering, de inspectie, de verificateur en de ruimere gemeenschap.