Raad van bestuur

De vzw Sint-Maartensscholen wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit gemandateerde vertegenwoordigers van de Algemene Vergadering. De bestuurders worden aangesteld voor een termijn van 5 jaar.

De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze laatste bestuurders vormen de Agendacommissie.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de strategische beleidsvoering van de scholengemeenschap en voor de uitoefening van de decretale bevoegdheden die aan de schoolgemeenschap zijn toegekend.

De Agendacommissie bereidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor. Hiervoor komt de Agendacommissie maandelijks samen met de coördinerend directeur en de financieel-administratief directeur.

Leden van de raad van bestuur

 • Dominiek Maes (voorzitter)
 • Frank Decramer
 • Roland Hemeryck (ondervoorzitter)
 • Jan Hermans
 • Marnix Muylle (penningmeester)
 • Rozanne Philippe
 • Els Thieren (secretaris)
 • Frans Lignel
 • Claire Bryon
 • Dirk Debuysere
 • Edwin Candry

Leden van de Agendacommissie

 • Dominiek Maes (voorzitter)
 • Rolandt Hemeryck (ondervoorzitter)
 • Marnix Muylle (penningmeester)
 • Els Thieren (secretaris)