Inspraak

Het bestuur draagt in alle omstandigheden en tegenover elke geleding van de opvoedingsgemeenschap de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor al wat er gebeurt in zijn instellingen.

Een bestuur kan het opvoedingsproject echter maar ten volle verwezenlijken als alle partners van de school eraan meewerken en er verantwoordelijkheid in opnemen.

Naast het bestuur en de directie maken de personeelsleden, de leerlingen en de ouders deel uit van de opvoedingsgemeenschap. Nog ruimer bekeken kunnen andere sectoren zoals de kerk- en woongemeenschap, het bedrijfsleven, … daarvan deel uitmaken.

Participeren op school veronderstelt dat elke groep een inbreng in het opvoedingsgebeuren heeft en dat de andere groepen deze inbreng kennen en waarderen.

Participeren in de lokale school is het leggen van eigen accenten, elk vanuit eigen bekommernis, verantwoordelijkheid en deskundigheid.

In onze scholengemeenschap stelt het bestuur de solidariteit en de verbondenheid van de verschillende scholen voorop tijdens alle onderhandelingen.

Op het niveau van de school komen volgende wettelijke inspraakorganen voor:

  • De leerlingenraad, de ouderraad en de pedagogische raad;
  • Het Lokaal onderhandelingscomité (LOC);

 

Op het niveau van de scholengemeenschap kennen we:

  • Het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap (OCSG);
  • Schoolraad.