OCSG

Onderhandelingscomité Het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap telt per pedagogische entiteit twee vertegenwoordigers van de inrichtende macht (SMSI), waaronder telkens de directeur en twee vertegenwoordigers van het personeel. In onze scholengemeenschap telt het onderhandelingscomité bijgevolg 20 leden. Via het onderhandelingscomité adviseert een afvaardiging van het personeel de Raad van Bestuur op het vlak van wijzigingen aan het studieaanbod, de besteding van de lesuren in de verschillende scholen, de besteding van de middelen van het ondersteunend personeel en andere schooloverstijgende zaken die de belangen van het personeel aanbelangen. De vergadering wordt geleid door de algemeen directeur. De leden
SMSI LYC Hilde Uytterschaut
SMSI LYC Cathérine Wils
SMSI COL Frank Hosten
SMSI COL Leen Corneillie
SMSI HFI Hans Debel
SMSI HFI Maria Dewulf
SMSI HFI Shalini Bouchaert
SMSI HFI Hilde Debrabandere
SMSI IMMA Jan Vannobel
SMSI IMMA Hervé Werbrouck
SMSI IMMA Karolien Houwen
SMSI VTI Pieter Roets
SMSI VTI Philippe De Crock
SMSI VTI Coeny Veryser
SMSI INT Barbara Debonne
SMSI Inge Opsomer
SMSI ADM Kjell Patteeuw
SMSI ADDI Matthias Archie