Schoolraad

Met de invoering van het participatiedecreet is de schoolraad in werking getreden op 1 april 2005. De schoolraad is de draaischijf van de participatie binnen de scholengemeenschap. Hierbij nemen ouders, personeel, de lokale gemeenschap en de leerlingen deel aan het schoolbeleid. Zij krijgen daarvoor elk evenveel vertegenwoordigers: één per geleding, per school. In het totaal bestaat onze schoolraad dus uit 20 leden. Deze leden behoren telkens tot een onderliggende raad. Met onderliggende raad bedoelen we: de pedagogische raad (leerkrachten), de leerlingen- en de ouderraad van de respectievelijke scholen. Bevoegdheden De schoolraad oefent zijn bevoegdheid uit tegenover de inrichtende macht of de directeur. Dit moet steeds in overeenstemming zijn met het pedagogisch project van de school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de schoolraad: informatiebevoegdheid, adviesbevoegdheid en overlegbevoegdheid.