Schoolraad

Met de invoering van het participatiedecreet is de schoolraad in werking getreden op 1 april 2005.

De schoolraad is de draaischijf van de participatie binnen de scholengemeenschap. Hierbij nemen ouders, personeel, de lokale gemeenschap en de leerlingen deel aan het schoolbeleid. Zij krijgen daarvoor elk evenveel vertegenwoordigers: één per geleding, per school. In het totaal bestaat onze schoolraad dus uit 20 leden. Deze leden behoren telkens tot een onderliggende raad. Met onderliggende raad bedoelen we: de pedagogische raad (leerkrachten), de leerlingen- en de ouderraad van de respectievelijke scholen.

Bevoegdheden

De schoolraad oefent zijn bevoegdheid uit tegenover de inrichtende macht of de directeur. Dit moet steeds in overeenstemming zijn met het pedagogisch project van de school.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de schoolraad: informatiebevoegdheid, adviesbevoegdheid en overlegbevoegdheid.

 

De leden

 

ASO Leerling De heer Clement Willemijn
ASO Leerling De heer Beppe Deheegher
ASO Leerling De heer Aaron Quidousse
ASO Ouder Mevrouw Nathalie Sigiez
ASO Ouder De heer Olivier Vandermeersch
ASO Ouder Mevrouw Nadine Vermeersch
ASO Ouder De heer Frederic Vandelanotte
ASO Personeel Mevrouw Emmie Gunst
ASO Personeel De heer Johan Feys
ASO Lok. Gem. De heer Erik Blondeel
HF Leerling Mej. Astrid Verkinderen
HF Leerling Mej. Lene Vandevyvere
HF Ouder De heer Patrick Maes
HF Personeel De heer Jan Louagie
HF Lok. Gem. De heer Herman Verbeke
IMMA Leerling Mej. Cynthia Stragier
IMMA Personeel Mevrouw Lies Vandamme
IMMA Ouder Mevrouw Carbonez Patricia
VTI Ouder De heer Christophe Clauw
VTI Personeel De heer Dirk Depoorter
SG ADDI De heer Matthias Archie
SG Voorzitter De heer Kristof De Boever