Missie

Als scholengemeenschap bieden wij aan alle leerlingen kwalitatief onderwijs vanuit een christelijke inspiratie.


Elk van de 5 scholen binnen de scholengemeenschap organiseert dit volgens een eigen opleidingsprofiel en schoolcultuur en in solidariteit en verbondenheid met elkaar.


Daarbij staat de zorg voor de leerling centraal, waarbij juiste oriëntatie en goede begeleiding van elke leerling essentieel zijn.


Door de scholengemeenschap te vormen, verhogen we onze professionaliteit en efficiëntie op educatief, administratief, organisatorisch en logistiek vlak.