Partners

Leerlingen, ouders, leerkrachten en scholen kunnen een beroep doen op externe diensten die niet rechtstreeks aangeboden worden door de scholengemeenschap. In veel gevallen bestaat er een traditie van intense samenwerking die al dan niet door een samenwerkingscontract werd vastgelegd.