CLB

Het CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Iedereen kan er terecht voor gratis informlatie, hulp en begeleiding. In een CLB werken verschillende vakmensen samen: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen.

Het CLB werkt onafhankelijk van de school en heeft beroepsgeheim, dit zorgt ervoor dat we vertrouwelijk omgaan met jouw informatie.

Het CLB is gespecialiseerd in vragen op vier domeinen:

Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, leren, …
Schoolloopbaanbegeleiding: studiekeuze, studierichting, attesten en diploma’s, …
Psychisch en sociaal functioneren van de leerling: stress, faalangst, pestproblemen, moeillijk gedrag, spijbelen, depressieve gedachten, …
Preventieve gezondheidszorg: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht, …

Soms is meer gespecialiseerde hulp nodig. Daarom werkt een CLB nauw samen met diverse diensten en organisaties, vb. Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo, Revalidatiecentrum De Klinker, private psychotherapeuten, huisarten en psychiaters …

Nuttige gegevens over uw CLB


Adres
Bukkersstraat 38
8900 Ieper
057 21 60 48
info.ieper@vrijclbwesthoek.be
www.vrijclb.be/vrij-clb-westhoek


► Eerste aanspreekpunt College
Inge Lemarcq
inge.lemarcq@vrijclbwesthoek.be


► Eerste aanspreekpunt VTI
Tamara Brion
tamara.brion@vrijclbwesthoek.be


► Eerste aanspreekpunt Lyceum
Dieter Baesen
dieter.baesen@vrijclbwesthoek.be


► Eerste aanspreekpunt Heilige Familie en Immaculata
Jana Claeys
jana.claeys@vrijclbwesthoek.be


Openingsuren
Elke dag van 08.30 u tot 12.00 u en van 13.30 u tot 16.30 u.
Op maandag is het CLB wegens intern overleg gesloten van 13.00 u tot 17.00 u.
We zijn terug open van 17.00 u tot 18.00 u.
Daarbuiten kan je steeds op afspraak komen.

Je kan het CLB ook anoniem contacteren via chat. De chat is bereikbaar op maandag-, dinsdag- en donderdagavond van 17 u tot 20 u en op woensdag van 14 u tot 20 u.

Vestigingscoördinator: Hans Vandenbroucke