Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Het katholiek onderwijs Vlaanderen  biedt externe pedagogische begeleiding aan.

De begeleiding wordt hierbij opgevat als het coachen van leerprocessen van opvoeders, leraren en schoolleiders, individueel en in team.

 

De scholen kunnen een beroep doen op een team van vakbegeleiders en schoolbegeleiders.

 

De begeleidingsdienst is eveneens een aanspreekpunt voor informatie of advies van en naar het macroniveau van onderwijs.

 

Meer info op de website www.katholiekonderwijs.vlaanderen